RIKFotbolls Policy

 • Vi följer Svenska Fotbollförbundets Fair-Play regler
 • Vi följer fotbollens regler!
 • Vi respekterar domarens beslut! Han/hon har också rätt att göra fel!
 • Vi uppmuntrar till juste spel!
 • Vi hejar på och stöttar vårt eget lag och hånar inte motståndarna!
 • Vi hälsar på varandra före matchen!
 • Vi tackar motståndare och domare efter matchen!
 • Vi arbetar för att hålla fotbollen drogfri!
 • Vi har god stil på och utanför planen!

Målsättningen för Robertsfors IK är att vara en av norrlands bästa fotbollsföreningar gällande både elit och breddverksamhet, för att nå dit har RIK:s ungdomsverksamhet som mål att med social verksamhet och genom ett gediget arbete utveckla spelare via våra ungdomslag till våra representationslag. Med RIK och RIK 2 skall det finnas plats för alla.
För att nå målet elit så skall föreningen vid behov även kunna fylla på med spelare från regionen som har spetskompetens och det RIK hjärta som krävs.

Under matcher gäller följande regler:

 • Vi som sitter på bänken stöttar och berömmer, vi kritiserar inte.
 • Tränaren ensam ger order till spelare och bestämmer byten och taktik.
 • För oss utanför truppen gäller samma regler som för de på bänken,Dessutom diskuterar och kritiserar vi inte laguntagningar med åskådare
 • På läktaren. Fotboll är en lagsport alla är lika viktiga.

Resor

Vid resor där samåkning i bil/minibuss sker skall,

 • Föraren skall haft gällande körkort i minst 24 månader
 • Föraren skall följa gällande trafikregler, speciellt krav är att föraren skall följa de hastighetsbestämmelser som gäller för den aktuella vägen. Samtliga passagerare skall använda bilbälte, fler personer än det som finns bälte för skall inte färdas i fordonet.
 • I varje fordon skall finnas en fungerande mobiltelefon. Denna skall dock inte användas av föraren under färd. Föraren skall också känna till telefonnummer till ansvarig ledare
  för aktuell resa. Likaså skall föräldrar känna till respektive ledares mobil nummer.
 • Föraren ansvarar för att lasten är väl placerad och förankrad.
 • Föraren skall innan färden startar känna till samlingsplats, rastplats/-er, färdväg och resmål. En deltagarlista skall vara upprättad vid varje resa.
 • Föraren skall vara nykter och drogfri.

Drogpolicy

Följande regler gäller:

 • Man får inte dricka alkohol under resor, läger och turneringar.
 • Man kommer inte berusad eller bakfull till träning, match eller annat möte.
 • Man får inte dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder.Vid arrangemang som klubben eller sponsorer arrangerar kan måltidsdryck i form av öl och vin godtas.
 • Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ledare eller spelare skulle bryta mot våra regler eller uppvisa andra symtom på problem tar vi upp detta i förtroendesamtal för vidare åtgärder.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT NARKOTIKA OCH DOPINGPREPARAT:
All hantering av narkotika och dopingpreparat är förbjuden. Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar, ledare använt narkotika eller dopingpreparat gör vi följande:
Enskilt samtal, kontakt med föräldrar och kontakt med berörda myndigheter

Krishantering

1. Ordförande sammankallar vid behov krisgruppen (styrelsen)
2. Kartläggning av situation
a) Vad har hänt?
b) Vilka är drabbade?
c) Vilka andra hjälpinstanser kan kopplas in ?
3. Underrättelse
får endast utföras efter att samråd skett med berörda eller annan myndighet. Utse en person till pressansvarig
– vilken information kan allmänheten ha fått, behövs mer information?
– behövs assistans från extern stödpersonal, t.ex. präst
4. Vilken typ av åtgärder behövs?
– kontakt med hemmet?
– krismöten, minnesstund , deltagande vid begravning?
– andra symboliska uttrycksformer?