25 augusti är sista dagen för Robertsfors IK att ansöka om det statliga LOK-stödet för vårterminen 2017. Har ni någon spelare utan fullständigt svenskt personnummer?
Se i så fall till att födelsedatum, land (nationalitet) och postadress finns tillagd på medlemmen så godkänns LOK-stöd för denne. Spelare med svenskt personummer där skall de fyra sista nummren i personnummret vara ifyllda.