Vad är Spring för Livet?
En aktivitet på Fotbollens dag är Spring För Livet klockan 17:30-18:30. Det är ett Event för att få in pengar till föreningen genom en fysisk prestation, men det genererar också en fin donation till Barncancerfonden och Friends. Vi vill göra vår del för välgörenhet.

Alla fotbollsspelare och ledare som springer, joggar eller går söker en eller flera privata sponsorer t.ex. föräldrar, mor och farföräldrar, en granne eller någon annan som sponsrar en viss summa för alla varv som den enskilde spelaren gör. En timme för de som är 10 år och äldre. 30 minuter för de som är 9 år och yngre. Alla gör så många varv som möjligt på en 400 metersbana.

Fotbollslagen söker en sponsor som sponsrar det egna lagets alla varv som springs. (Ifall laget har någon förälder eller dylikt som kan fixa en sponsor hyfsat lätt, men det vore ju roligare om det fanns ett företag som har känningar i laget)
Fotbollssektionen söker sponsorer som sponsrar alla varv som springs denna dag på en timme av alla spelarna och ledarna.

Av nettot så går 70 % till Robertsfors IK Fotboll, 15 % till Friends och 15 % till Barncancerfonden.

Av Robertsfors IK Fotbolls totala netto så går 10 % procent till ungdomsfotbollens lagkassor fördelat på hur många som deltar i varje lag. 10 % ytterligare går till de lag som har en egen lagorganisation i förhållande till hur många som deltar i varje lag. Vi eftersträvar nämligen att alla lag har en egen lagorganisation som underlättar arbetet för lagledaren och tränarna.
Varje sponsor fyller i en talong grundligt. Dessa lämnas till ledarna som i sin tur lämnar till RIK:s kansli eller RIK-kiosken senast 3 augusti.

Vi tror att detta kan bli en häftig grej! Alla startar samtidigt. Det bör ju bli en hel del publik. De yngre lagen kan följas åt med ledare och det kommer att finnas en vätskekontroll. Alla deltagare skall springa i matchställ, men man behöver inte ha fotbollsskor utan joggingskor är att föredra.

Det finns alltså tre nivåer på att sponsra i Spring För Livet.

Privatsponsorer:
Alla aktiva eller ledare söker privatsponsorer som sponsrar den enskilde spelaren eller ledaren samtliga varv t.ex. föräldrar, mor och farföräldrar, syskon, grannar mm. Spelaren eller ledaren fixar själva dessa sponsorer. Minisumma 2 kr/per varv. Inget belopp är för litet eller för stort. Talonger finns att hämta i RIK-kiosken eller kansliet.
Företagssponsorer:
Här är det enskilda lagets ledare eller föräldrar som ordnar en företagssponsor, inte den enskilda spelaren. Detta företag sponsrar då en viss summa till hela lagets totalt sprungna varv. Detta betyder också att alla spelare i ett lag är garanterad en sponsor.
Huvudsponsor:
Här är det fotbollssektionen som försöker ordna en eller ett par sponsorer som sponsrar en viss summa per varv som alla lag och spelare samt ledare totalt springer.

Är du intresserad av att sponsra!
Kontakta Anders Isaksson 070-586 26 09, Fredrik Lundström 070-676 52 93, Mattias Åkesson 070-366 11 07