RIK fotboll introduktionsutbildning

Introduktionsutbildningen består av instuderingsuppgifter och syftar till att hjälpa lag och enskilda att förstå vad RIK Policy och förhållningsregler innebär.

Introduktionsutbildning genomförs som gruppdiskussioner eller enskilt genom att svara på instuderingsfrågorna. Respektive lagorganisation bestämmer hur introduktionsutbildningen genomförs.

Kompiskontraktet är vafritt att användas om respektive lagorganisation så önskar.

Alla spelare ska årligen genomföra utbildningen före seriespel påbörjas. Lagledare ansvarar för att samtliga spelare genomför utbildningen.

Lagledare erhåller facit till instuderingsfrågorna av utbildningskommittén.

Föräldrar/anhöriga och övriga associerade med RIK fotboll uppmanas också att genomföra utbildningen årligen.

Styrelsen (fotboll) följer upp att förtroendevalda har genomfört utbildningen.

På längre sikt önskar utbildningskommittén skapa en fullständigt webbaserad utbildning med medlemsskapsloggning för godkänd vilket skulle innebära minimalt arbete för lagledare och styrelse avseende uppdatering och uppföljning.