Då var det dags för det årligen återkommande och förhoppningsvis i år välbesökta ÅRSMÖTET.
Torsdagen den 14 mars kl. 19:00
i klubbstugan, Stantorsvallen.
Sedvanliga årsmötes förhandlingar och fika.
Välkomna att deltaga och påverka klubbens framtida utveckling.

Styrelsen