Då var det dags för det årligen återkommande och förhoppningsvis i år                                      välbesökta ÅRSMÖTET.
Onsdagen den 11 mars kl. 19:00
klubbstugan, Stantorsvallen.
Sedvanliga årsmötes förhandlingar och fika.

Kommunalrådet Patrik Nilsson kommer och informerar om Norrbottniabanan.
Välkomna att deltaga och påverka klubbens framtida utveckling.

Styrelsen