Då var det dags för det årligen återkommande
ÅRSMÖTET.
Tisdagen den 25 maj kl. 19:00
klubbstugan, Stantorsvallen
.
Sedvanliga årsmötes förhandlingar och fika.

Välkomna att deltaga och påverka klubbens framtida utveckling.

Styrelsen