Drive-in bingo 2023.
Nästa spelkväll är torsdag den 17 augusti
och potten är 20 000 kronor.
OBS! Endast kontanter !
Välkomna
RIK fotboll och CoorsTek Sweden AB