Drive-in bingo 2023.
Nästa spelkväll är torsdag den 10 augusti
och potten är 16 000 kronor.
OBS! Endast kontanter !
Välkomna
RIK fotboll och CoorsTek Sweden AB